คำถามที่พบบ่อย พีเดียชัวร์

FAQ_Banner

หากท่านมีคำถาม เราก็มีคำตอบ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ PediaSure ตอนไปนี้คือคำตอบเกี่ยวกับโภชนาการ ส่วนผสม ประโยชน์การนำไปใช้ และอื่น ๆ

พีเดียชัวร์ คืออะไร+-

พีเดียชัวร์ คืออะไร

พีเดียชัวร์ คืออาหารสูตรครบถ้วน (Complete, balanced nutrition) ที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่* (5 หมู่ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และแร่ธาตุ) และมีสัดส่วนการกระจายพลังงานของสารอาหารที่สมดุลเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย พร้อมวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด พีเดียชัวร์ หนึ่งเดียวที่มีคุณประโยชน์จาก 3 โปรตีนคุณภาพจาก เวย์ เคซีน และถั่วเหลือง โดยมีผลวิจัยทางการแพทย์รับรองว่าช่วยการเจริญเติบโต ทั้งน้ำหนักและส่วนสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

พีเดียชัวร์ สามารถใช้เป็นแหล่งโภชนาการเพียงแหล่งเดียวได้หรือไม่

พีเดียชัวร์ เป็นอาหารสูตรครบถ้วน (Complete, balanced nutrition) ที่ได้รับการพัฒนาสูตรให้มีสารอาหารครบถ้วนและมีการกระจายพลังงานที่สมดุลเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่อายุ 1-10 ขวบ โดยมีผลงานวิจัยรองรับว่าช่วยการเจริญเติบโตทั้งน้ำหนักและส่วนสูง ซึ่งสามารถใช้ทดแทนนม หรือเสริมร่วมกับอาหารปกติ เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม เด็กในวัยนี้ควรรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบถ้วน 5 หมู่ โดยเฉพาะผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ได้รับกากใยอาหาร และดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

พีเดียชัวร์ เหมาะสำหรับใคร+-

คำแนะนำเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสม สำหรับ พีเดียชัวร์ คือเท่าใด

พีเดียชัวร์หมาะสำหรับเด็กอายุ 1-10 ปี โดย พีเดียชัวร์ 1+ คอมพลีท เป็นอาหารสูตรครบถ้วนสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป พีเดียชัวร์ 3+ คอมพลีท พลัส ดีเอชเอ เป็นอาหารสูตรครบถ้วนสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป และพีเดียชัวร์ ดริ้งค์ สำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว

ลูกของฉันแพ้นมวัว สามารถดื่มผลิตภัณฑ์ของพีเดียชัวร์ ได้หรือไม่

ไม่แนะนำให้ดื่มเนื่องจากผลิตภัณฑ์พีเดียชัวร์ทั้งชนิดผง และ UHT มีส่วนประกอบของโปรตีนจากนมวัว การเปลี่ยนนมในเด็กที่มีอาการแพ้นมวัว ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ลูกของฉันแพ้ถั่วเหลือง สามารถดื่มผลิตภัณฑ์ของพีเดียชัวร์ได้หรือไม่

ไม่แนะนำให้ดื่มเนื่องจากผลิตภัณฑ์พีเดียชัวร์ทั้งชนิดผง และ UHT มีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลือง การเปลี่ยนนมในเด็กที่มีอาการแพ้ถั่วเหลือง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม

ลูกของฉันมีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่อง จะสามารถดื่มพีเดียชัวร์ได้หรือไม่

จากผลงานวิจัยทางการแพทย์อ้างอิง (Haverberg et al., 1980) รายงานว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะย่อยน้ำตาล แลคโตสบกพร่อง สามารถรับประทานน้ำตาลแลคโตสได้ถึง 12 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภคต่อครั้ง (เท่ากับแลคโตสที่พบในนมวัวปกติ 1 แก้ว) โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารต่างๆ อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องจากการได้รับแลคโตสในปริมาณน้อยกว่า 1 กรัมต่อ 225 มล.จากพีเดียชัวร์ จึงเกิดขึ้นได้น้อยมากๆ หากไม่มั่นใจว่ามีอาการแพ้อาหารอื่นๆ หรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับประทานพีเดียชัวร์ได้หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม

เด็กที่ได้รับพีเดียชัวร์ทางสายยาง (tube feeding) จะสามารถดื่มพีเดียชัวร์ได้หรือไม่

ได้ เพราะ พีเดียชัวร์ เป็นอาหารทางการแพทย์ที่สามารถใช้ทดแทนมื้ออาหารเนื่องจากเป็นอาหารสูตรครบถ้วน (Complete, balanced nutrition) ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และใยอาหาร ใช้เป็นอาหารทางสายยางได้ หากไม่แน่ใจว่าว่าโรคที่เด็กเป็นนั้นต้องการสารอาหารในสัดส่วนที่แตกต่างจากปกติหรือไม่ หรือมีอาการแพ้อาหารบางชนิด ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม

พีเดียชัวร์ ดื่มหรือรับประทานอย่างไร+-

ชงหรือผสมผง พีเดียชัวร์ อย่างไร

พีเดียชัวร์ 5 ช้อนตวงปาด (ใช้ช้อนตวงในกล่องเท่านั้น) ผสมกับน้ำสุกที่เย็นแล้ว 1 แก้ว (190 มล.) โดยผสมให้เข้ากันจนละลายน้ำทั้งหมด จะได้ส่วนผสม 225 มล. ให้พลังงาน 227 กิโลแคลอรี (สำหรับ พีเดียชัวร์ 1+ คอมพลีท) โดยไม่ควรผสมกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส เพราะคุณค่าสารอาหารจะลดลง

เด็กควรดื่มพีเดียชัวร์วันละกี่แก้ว

ปกติแล้วเด็กควรรับประทานอาหารมื้อหลักให้ครบ 3 มื้อและจัดสัดส่วนให้มีสารอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมกับดื่มพีเดียชัวร์ อาหารสูตรครบถ้วน เสริมวันละ 2-3 แก้ว เพิ่อโภชนาการที่ดีขึ้นของเด็ก และเพื่อการเจริญเติบโตอย่างสมดุลสมวัย ในเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการแต่ละคนนั้นมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ดังนั้นปริมาณพีเดียชัวร์ที่เหมาะสมในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลหรือที่ปรึกษาด้านโภชนาการ เพื่อให้เด็กได้รับปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเด็ก

พีเดียชัวร์ชงผสมกับนมอื่นได้หรือไม่

เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารตามที่ระบุบนฉลากแนะนำให้ผสมพีเดียชัวร์กับน้ำสะอาด การผสมพีเดียชัวร์กับนมอื่น โดยผสมพีเดียชัวร์ไม่ครบ 5 ช้อนตวงปาดต่อแก้ว อาจจะได้พลังงานและสารอาหารในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายที่จะช่วยส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งน้ำหนักและส่วนสูงได้เต็มที่ตามผลงานวิจัย กรณีที่เด็กยังไม่คุ้นเคยกับรสชาติของพีเดียชัวร์ สามารถผสมพีเดียชัวร์กับนมเดิมได้โดยค่อยๆ เพิ่มปริมาณพีเดียชัวร์ และลดนมเดิมลง จนกระทั่งชงพีเดียชัวร์ได้ครบ 5 ช้อนตวงปาดต่อแก้ว

สามารถผสมผง พีเดียชัวร์ ในนมแทนน้ำ ได้หรือไม่

เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารตามที่ระบุบนฉลากแนะนำให้ผสมพีเดียชัวร์กับน้ำสะอาด การเติมหรือผสมกับนมอื่นจะเพิ่มปริมาณของสารอาหารและพลังงาน ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของเด็ก

สามารถผสมผง พีเดียชัวร์ ในอาหารหรือเครื่องดื่มได้หรือไม่

สามารถผสมพีเดียชัวร์ในอาหารหรือเครื่องดื่มได้ การเติม ผสม หรือโรยผง พีเดียชัวร์ เข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น นำไปปั่นกับผลไม้ แช่ช่องแข็งทำไอศกรีม สมูทตี้ ทำเป็นวุ้น พุดดิ้ง ผสมกับผงโกโก้ ทานกับซีเรียล เป็นต้นนั้น เป็นวิธีการที่ดีมากที่จะเสริมสารอาหารที่ลูกของท่านอาจขาดไป ด้วยวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด พร้อมคุณประโยชน์จาก 3 โปรตีนคุณภาพจาก เวย์ เคซีน และถั่วเหลือง เพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น คุณแม่สามารถลองเติม ผสม หรือโรยผง พีเดียชัวร์ เข้าไปในอาหารหรือเครื่องดื่มในเมนูอื่นๆ ตามชอบได้เช่นกัน

สามารถอุ่น พีเดียชัวร์ เหมือนกับช็อกโกแล็ตร้อน หรือนำเข้าไมโครเวฟได้หรือไม่

เพื่อให้ได้รับคุณประโยชน์จากสารอาหารสูงสุด ไม่แนะนำให้อุ่นหรือนำพีเดียชัวร์มาผ่านกระบวนการทำความร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะทำให้คุณค่าสารอาหารลดลง อย่างไรก็ตามการเติมพีเดียชัวร์ลงในเมนูอาหารสามารถทำได้ หลังจากพักให้อาหารเย็นตัวลงแล้ว (<35°c)

จะเกิดอะไรขึ้นหากเด็กบริโภค พีเดียชัวร์ ที่ผสมแบบผิดสูตร (เช่น มากเกินไป หรือน้อยเกินไป หรือหากเด็ก บังเอิญรับประทานผงเข้าไป)

ยังไม่พบรายงานของปัญหาด้านความปลอดภัย หากเด็กบริโภคมากหรือน้อยเกินไปบ้างในบางครั้ง อย่างไรก็ตามหากบริโภคมากเกินปริมาณที่แนะนำเป็นระยะเวลานาน เช่นหลายเดือน และ/หรือหลายปี อาจมีผลกระทบกับน้ำหนักของเด็ก และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อการได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุบนฉลาก

ดื่มพีเดียชัวร์แล้วยังต้องดื่มนมอีกไหม

สามารถดื่มพีเดียชัวร์แทนนมได้ เพราะพีเดียชัวร์คืออาหารสูตรครบถ้วนซึ่ง 1 แก้วให้พลังงานเท่ากับนม 1.5 แก้ว มีวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด มีการกระจายพลังงานที่สมดุลเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างครบถ้วน และได้ใยอาหารอีกด้วย

สารอาหารในพีเดียชัวร์+-

3 โปรตีนคุณภาพในพีเดียชัวร์ แตกต่างจากโปรตีนอื่นอย่างไร

คุณประโยชน์จาก 3 โปรตีนคุณภาพจาก เวย์ เคซีน และถั่วเหลือง เมื่อรวมกันทั้ง 3 ชนิดจะส่งเสริมให้มีการดูดซึมกรดอะมิโนไปใช้อย่างต่อเนื่องดียิ่งขึ้น และยังให้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนทั้ง 9 ชนิด รวมถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในเด็กในปริมาณที่เหมาะสม (เช่น อาร์จินีน พบมากในโปรตีนถั่วเหลืองเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการหลั่งโกรทฮอร์โมน รวมถึงการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ) พิสูจน์ได้จากผลวิจัยทางการแพทย์รับรองว่าช่วยการเจริญเติบโต ทั้งน้ำหนักและส่วนสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

MCT oil ที่เป็นส่วนประกอบในพีเดียชัวร์ คืออะไร ดีอย่างไร

MCT Oil คือมีเดียมเชน ไตรกลีเซอไรด์ (Medium Chain Triglycerides) เป็นแหล่งไขมันดีที่ให้พลังงานสูง ซึ่งร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็ว ทำให้ได้รับไขมันอิ่มตัวในสัดส่วนที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็ก พีเดียชัวร์ ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันปาล์ม ทำให้การดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ ไม่ถูกขัดขวาง และยังมีคอเลสเตอรอลต่ำ ไม่มีไขมันทรานส์

ซินไบโอติก (Synbiotics) ในพีเดียชัวร์ คืออะไร ดีอย่างไร

ซินไบโอติก (Synbiotics) ประกอบด้วย โพรไบโอติก (Probiotic) หรือจุลินทรีย์สุขภาพ และ พรีไบโอติก (Prebiotic) คืออาหารของ โพรไบโอติก ในพีเดียชัวร์มีใยอาหารที่มีชื่อว่า ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ หรือ FOS (Fructo-oligosaccharides: FOS) ซึ่งเมื่อรวมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกด้วยกันแล้ว จะช่วยการทำงานที่สมดุลของลำไส้ เสริมภูมิคุ้มกัน

DHA ในพีเดียชัวร์ มีปริมาณเท่าไหร่

พีเดียชัวร์ มีปริมาณ DHA 10 มก.ต่อ 1 แก้ว ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพราะร่างกายสามารถสังเคราะห์ DHA ได้เองจากกรดไขมันจำเป็น โอเมก้า 3 (ไลโนเลนิก) ที่เป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร ซึ่งพีเดียชัวร์มีปริมาณสูง สามารถดูจากฉลากผลิตภัณฑ์ได้

แป้งข้าวโพดที่ผ่านการย่อย ใน พีเดียชัวร์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

แป้งข้าวโพดที่ผ่านการย่อย หรือเรียกว่า มอลโตเด๊กซ์ตริน ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ไม่มีรสหวานหรือมีรสหวานเล็กน้อย ไม่จัดว่าเป็นน้ำตาล มีคุณสมบัติละลายในน้ำได้ดี ย่อยได้ง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมได้รวดเร็วเช่นเดียวกับกลูโคสซึ่งใช้เป็นพลังงานหลักของร่างกายและสมอง จึงถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดี

ไม่มีไลซีน ในพีเดียชัวร์ เหรอ

พีเดียชัวร์มีไลซีน เหมือนผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งเป็น 1 ในกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิดเพื่อการเจริญเติบโต พีเดียชัวร์ยังมีวิตามินและแร่ธาตุ 28 ชนิด เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต

การเก็บรักษา พีเดียชัวร์+-

พีเดียชัวร์ ที่ยังไม่เปิดถุงหรือกระป๋อง สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าใด

พีเดียชัวร์ ที่ยังไม่ได้เปิดบรรจุภัณฑ์มีอายุ 24 เดือน (นับจากวันผลิต) ดูบนบรรจุภัณฑ์

หากเปิดบรรจุภัณฑ์ พีเดียชัวร์ แล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าใด

เมื่อเปิดซองบรรจุภัณฑ์แล้ว ควรปิดให้สนิทแน่นทุกครั้ง แล้วเก็บในภาชนะสะอาดและปิดฝาให้แน่น เก็บในที่แห้งและเย็น ไม่ควรเก็บในตู้เย็น และควรบริโภคให้หมดภายใน 3 สัปดาห์หลังเปิด

เมื่อผสม พีเดียชัวร์ กับน้ำดื่มแล้ว สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อไว้ดื่มได้หรือไม่

เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรดื่มให้หมดทันที แต่หากดื่มไม่หมด ให้เก็บในภาชนะปิด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น และแนะนำให้ดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

สามารถนำ พีเดียชัวร์ ไปแช่แข็งเพื่อการเก็บรักษาได้หรือไม่

ไม่แนะนำให้นำพีเดียชัวร์ ไปแช่แข็งแล้วอุ่นให้ละลาย เพราะคุณค่าสารอาหารบางอย่างอาจลดลง เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติทางกายภาพอาจเปลี่ยนแปลง ทำให้ดูไม่น่ารับประทาน

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์+-

พีเดียชัวร์ และ พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ เป็นเครื่องดื่มสูตรโปรตีนนม ผสมวิตามินและแร่ธาตุ มีสารอาหารที่จำเป็นและให้ประโยชน์กับร่างกาย แต่เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จึงมีการปรับรายละเอียดสูตรตำรับเล็กน้อย สารอาหารบางชนิดอาจมีปริมาณแตกต่างกันบ้าง เมื่อเทียบกับพีเดียชัวร์ชนิดผง พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ มีรสชาติอร่อย และสะดวก เหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัว

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ เป็นสูตรแลคโตสฟรีหรือไม่

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ เป็นเครื่องดื่มที่ผู้มีภาวะย่อยน้ำตาลแล็กโตสบกพร่องสามารถดื่มได้ โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ มีน้ำตาลแลคโตสเล็กน้อย น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อ 1 กล่อง โดยมีผลงานวิจัยทางการแพทย์อ้างอิง (Haverberg el al., 1980) รายงานว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่อง สามารถรับประทานน้ำตาลแลคโตสได้ถึง 12 กรัมต่อ 1 หน่วยบริโภคต่อครั้ง (เท่ากับนม 1 แก้ว) โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารต่างๆ ดังนั้นการดื่ม พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ 1 กล่องต่อการบริโภค 1 ครั้ง จึงไม่ทำให้ผู้ที่มีภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องเกิดอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่นเดียวกันกับเครื่องดื่มปราศจากแลคโตสชนิดอื่น หากลูกค้าไม่มั่นใจว่ามีอาการแพ้อาหารอื่นๆ หรือไม่มั่นใจว่าจะสามารถดื่มพีเดียชัวร์ ดริ้งค์ ได้หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติม

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ มีการเติมสารกันบูดหรือไม่

พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ ไม่มีการเติมสารกันบูด เพราะใช้กระบวนการผลิตแบบ UHT ซึ่งเป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง(เกินกว่า 133 องศาเซลเซียส) ในเวลาสั้นๆ หลักวินาที ที่สามารถทำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น โดยวิธีนี้จะยังคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆ รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน ไว้ได้

หากเปิด พีเดียชัวร์ ดริ้งค์ แล้วสามารถเก็บไว้ได้นานเท่าใด

การเก็บรักษาพีเดียชัวร์ ดริ้งค์ สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น โดยไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง หลังเปิดกล่องแล้ว ควรเก็บในตู้เย็น และควรบริโภคให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ พีเดียชัวร์+-

พีเดียชัวร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล หรือไม่

พีเดียชัวร์ ชนิดผง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ พีเดียชัวร์ ได้ที่ไหน

พีเดียชัวร์ มีจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วไป และร้านค้าออนไลน์

สามารถไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ พีเดียชัวร์ ให้ละเอียดมากขึ้นได้ที่ใด

ท่านสามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือโภชนาการ หรือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ พีเดียชัวร์ ที่ Abbott Cares โทร. 02 252 2448 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 17.30

careline_img

แนะนำ ปรึกษา

โภชนาการและสุขภาพ กับผู้เชี่ยวชาญ0-2252-244808.30น. – 17.30น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

พีเดียชัวร์ 1+ คอมพลีท

พีเดียชัวร์ คอมพลีท สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

พีเดียชัวร์ 3+ คอมพลีทพลัส ดีเอชเอ เออาร์เอ

พีเดียชัวร์ คอมพลีท พลัส สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

พีเดียชวัร์ ดริ้งค์

Pediasure-drink สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป