ติดต่อเรา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ประเทศไทย

ปรึกษาด้านโภชนาการเด็ก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ และแบบฟอร์มด้านล่างนี้

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Abbott Cares Line : 02-252-2448
ในเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อสอบถามและแสดงความเห็น

Abbott Thailand map
careline_img