ท่านทราบดีแล้วว่า เด็กที่กำลังโตจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงวิตามินและเกลือแร่ แต่แล้วอะไรที่เป็นสารอาหารหลักที่เด็กต้องการ และท่านจะสามารถหาได้จากที่ใด อย่าเพิ่งตกใจ มันไม่ได้ซับซ้อน อย่างที่ท่านคิด เพียงให้มีการเตรียมการทำเล็กน้อย ท่านก็จะทราบว่าจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมี การเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี สงสัยหรือไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ลองตรวจสอบก่อนว่าลูกมีน้ำหนักและ ส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่ด้วยโปรแกรมตรวจเช็คกันเลย

girafee-img

ลูกมีน้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์หรือไม่

อาหารสูตรครบถ้วนเพื่อลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย

นิ้ว
ซม.
ปอนด์
กิโลกรัม
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
tall-boy
tail-img