ท่านทราบดีแล้วว่า เด็กที่กำลังโตจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงวิตามินและเกลือแร่ แต่แล้วอะไรที่เป็นสารอาหารหลักที่เด็กต้องการ และท่านจะสามารถหาได้จากที่ใด อย่าเพิ่งตกใจ มันไม่ได้ซับซ้อน อย่างที่ท่านคิด เพียงให้มีการเตรียมการทำเล็กน้อย ท่านก็จะทราบว่าจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมี การเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี สงสัยหรือไม่ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ลองตรวจสอบก่อนว่าลูกมีน้ำหนักและ ส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่ด้วยโปรแกรมตรวจเช็คกันเลย

girafee-img

ลูกมีน้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์หรือไม่

อาหารสูตรครบถ้วนเพื่อลูกน้อยเติบโตอย่างสมวัย

นิ้ว
ซม.
ปอนด์
กิโลกรัม
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
tall-boy
tail-img
girafee-result-img
girafee-head
 • ส่วนสูงมาตรฐาน
  ตามอายุ
 • ส่วนสูงที่สุดที่เป็นไปได้
  (ตามกรรมพันธุ์)
 • 163.45 cm
  5ft in 1
 • 163.45 cm
  5ft in 1
 • ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่
  (ตามความสูง ณ ปัจจุบัน)18
 • ส่วนต่าง
  (ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่ เทียบกับส่วนสูงที่เป็นไปได้)
 • 163.45 cm
  5ft in 1
 • 163.45 cm
  5ft in 1
girafee-bottom
ส่วนสูงตามอายุ (เด็กผู้ชาย)
Watch-Me-Grow-Child-Height-For-boy Watch-Me-Grow-Child-Height-For-boy

คุณได้ใส่ข้อมูลดังนี้

 • เพศของลูก: male
 • ส่วนสูงของลูก: male
 • ส่วนสูงคุณแม่: male
 • วันเกิดลูก: male
 • น้ำหนักของลูก: male
 • ส่วนสูงคุณพ่อ: male

อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก 2007

 • ส่วนสูงมาตรฐานตามอายุ
 • ส่วนสูงที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้
  (ตามกรรมพันธุ์)
 • ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่
  (ตามความสูง ณ ปัจจุบัน)

วิธีอ่านกราฟ

 • สีเหลือง – ส่วนสูงมาตรฐานตามอายุ
 • สีม่วง – ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่ ตามความสูง ณ ปัจจุบันของเด็ก
 • สีเขียว – ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่ ตามความสูงของพ่อและแม่

ถ้าผลลัพธ์เส้น สีม่วง อยู่ต่ำกว่าเส้น สีเหลือง อย่างชัดเจน แนะนำให้ปรึกษากุมารเวช เพื่อขอคำแนะนำเรื่องส่วนสูง

เส้น สีเขียว (ส่วนสูงประมาณการเมื่อเติบใหญ่ ตามความสูงของพ่อและแม่) ควรอยู่ใกล้เส้น สีเหลือง ให้มากที่สุด

ช่วยให้ลูกน้อยเจริญเติบโตสมวัย เสริมด้วย พีเดียร์ชัวร์ คอมพลีท อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับเด็ก