พีเดียชัวร์ อาหารเสริมสำหรับเด็ก สูตรครบถ้วน

เพิ่มความสูงได้ในช่วง 5 ขวบปีแรก รู้จัก “อาร์จินีน” และ “วิตามิน เค2” สารอาหารเพิ่มความสูงให้ลูกรัก

ในช่วง 5 ขวบปีแรกถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการสร้างพื้นฐานการเจริญเติบโตของเด็กๆ เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมีการพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความสูงที่ถูกกำหนดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม การได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การนอนหลับเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วความสูงของเด็กในช่วง 5 ขวบปีแรกนี้คิดเป็นถึง 60% ของความสูงในวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียว1 ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เติบโตสมวัยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงในช่วงวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เพื่อการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง


แผ่นการเจริญเติบโต กุญแจสำคัญสู่ความสูงของเด็ก2

การเสริมสร้าง “กระดูก” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการมีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงที่ต่อการเสริมสร้างความสูง เพราะกระดูกเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยยึดเกาะกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เป็นโครงสร้างพยุงร่างกาย การเจริญเติบโตของกระดูกจึงส่งผลต่อความสูงและความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งกระบวนการสร้างกระดูกนั้นจะมีส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างส่วนปลายทั้งสองข้างของกระดูกแท่งยาวของร่างกาย เช่น กระดูกขา กระดูกแขน ที่เรียกว่า “แผ่นการเจริญเติบโต” (Growth Plate) ซึ่งจะมีการแบ่งตัวและขยายกว้างออก หนาตัวขึ้นทำให้กระดูกยาวขึ้น กระบวนการนี้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ขวบปีแรกและวัยรุ่น3 จากนั้นแผ่นการเจริญเติบโตจะเริ่มปิดตัวลง

ในช่วงวัย 5 ขวบปีแรกจึงควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสูง โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ “ฮอร์โมนการเจริญเติบโต” (Growth Hormone) หลั่งออกมาอย่างเพียงพอ เพื่อไปกระตุ้นแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกได้เต็มที่ ทั้งนี้ โกรทฮอร์โมนประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดจากต่อมใต้สมอง ซึ่งการหลั่งเกิดขึ้นมากในวัยเด็กซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต โดยเด็กเล็กมีฮอร์โมนนี้ในระดับสูงและการหลั่งเกิดมากขณะหลับ4 การที่เด็กได้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างกระดูกให้ขยายตัวโดยเฉพาะในแนวยาว


รู้จัก “อาร์จินีน” และ “วิตามินเค2” สารอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสูง

การได้รับ “โภชนาการที่เหมาะสม” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวมถึงกระดูกสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมกระดูกจึงมีความสำคัญต่อความสูง เด็กในวัยนี้จึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆ ที่เสริมสร้างกระดูกอย่างเหมาะสม รวมถึง “อาร์จินีน” (Arginine) สารอาหารที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของ “แผ่นการเจริญเติบโต” (Growth Plate) ซึ่งมีความสำคัญ ต่อความสูง5

อาร์จินีน (Arginine) เป็นกรดอะมิโนจำเป็นชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กๆ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่ง “โกรทฮอร์โมน” (Growth hormone) แล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการสร้างเซลล์ใน “แผ่นการเจริญเติบโต” ทั้งนี้ มีงานวิจัยค้นพบว่า อาร์จินีนมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนและช่วยเสริมสร้างเรื่องความสูง จากการมีส่วนช่วยให้แผ่นการเจริญเติบโตหนาตัวขึ้นได้ถึง 12%6 รวมทั้งมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุม พบว่าอาร์จินีนมีผลต่อการทำให้สูงเพิ่มมากขึ้น 0.33 เซนติเมตรต่อปี1 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับอาร์จินีน

อาร์จินีนพบมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ส่วนที่เป็นเนื้อแดง เนื้อจากสัตว์ปีก อาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน กุ้ง ปู ถั่วชนิดต่างๆ เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วลิสง ถั่วเหลือง วอลนัท เฮเซลนัท เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ งา รวมทั้งผักโขม ถั่วเหลือง ไข่แดง เป็นต้น

ส่วน วิตามินเค2 เป็นหนึ่งในรูปแบบของวิตามินเค ซึ่งนอกจากจะช่วยในการแข็งตัวของเลือดและบำรุงรักษาเนื้อเยื่อกระดูกให้เป็นปกติแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในกระตุ้นการทำงานของการสร้างโปรตีน “ออสทีโอแคลซิน” (Osteocalcin) ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นกระบวนการดึงแคลเซียมเข้าสู่กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกระดูก ช่วยให้กระดูกแข็งแรง

อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่ระบุว่า วิตามินเค2 จะช่วยกระตุ้นการทำงานของการสร้างออสทีโอแคลซินได้มากกว่าวิตามินเคชนิด เค1 ถึง 3 เท่า7 การดูแลให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการที่มีวิตามินเค2 จึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการพัฒนาส่วนสูงได้อย่างสมวัย อาหารที่ให้วิตามินเคมาก ได้แก่ ผักคะน้า บรอกโคลี ตับวัว ถั่วเหลือง น้ำมันตับปลา ขณะที่วิตามินเค2 จะพบมากในอาหารจำพวกหมักดอง เช่น ชีส ถั่วเหลืองหมัก กะหล่ำปลีดอง (sauerkraut) เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมที่มีส่วนช่วยเรื่องความสูง

การเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและเพิ่มโอกาสการเพิ่มความสูงของเด็ก ควรเริ่มตั้งแต่ช่วง 5 ขวบปีแรก เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายมีการพัฒนาความสูงอย่างรวดเร็ว และแม้แผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกจะปิดลงในช่วงวัยรุ่น แต่การได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ร่วมด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ และเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งรวมถึงอาร์จินีน และวิตามินเค2 ก็จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ สามารถเพิ่มความสูง เติบโตสมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างมั่นใจ


TH.2022.28198.PDS.1 ©2022Abbott

References:

  1. CDC stature for age growth chart published May 30, 2000
  2. Youn H.J., Baron J., J Pediatr. 2016 June ; 173: 32–38. doi:10.1016/j.jpeds.2016.02.068.
  3. Bozzola M., Meazza C. Springer Science+Business media, LLC 2011, doi 10.1007/978-1-4419-1795-9_180
  4. 4รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน, โกรทฮอร์โมน ยารักษาภาวะเด็กเติบโตช้าและเด็กตัวเตี้ย https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/580/Growth-hormone-โกรทฮอร์โมน
  5. Van Vught AJ et al. Br J Nutr (2013), 109, 1031-1039. Dietary arginine and linear growth: the Copenhagen school child intervention study
  6. Jiang MY, Cai DP. Neurosci Bull 2011;27:156-162
  7. Schurgers LJ, et al. Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. 2007;109(8):3279-83.

พีเดียชัวร์ อาหารเสริมสำหรับเด็ก สูตรครบถ้วน