พีเดียชัวร์ อาหารเสริมสำหรับเด็ก สูตรครบถ้วน

สืบให้รู้ สาเหตุที่ส่งผลให้ลูกตัวเล็ก

เด็กตัวเล็กนอกจากจะเสียเปรียบทางด้านรูปร่างแล้ว ในอนาคตยังอาจเสียโอกาสในการทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพบางอย่าง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็คงกังวลและไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กตัวเล็กเช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกตัวเล็ก ไม่สูงนั้น มีอยู่หลายสาเหตุ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

สาเหตุที่ลูกตัวเล็ก

 • พันธุกรรม คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัวเล็ก เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ตัวเล็กจึงมักจะมีรูปร่างที่เล็กตามพันธุกรรม
 • สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ไม่เพียงพอหรือไม่ครบ 5 หมู่ ไม่ได้ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น
 • ความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น
 • สุขภาพจิตของลูก นอกจากโรคทางกายจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆ แล้ว สุขภาพจิตก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปร เพราะเมื่อไรก็ตามที่ลูกเครียด ความเครียดจะส่งผลต่อการทำงานของสมองและการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone)

เลี้ยงลูกให้โตสมวัยไม่ยาก

 1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

  เด็กที่ได้รับโภชนาการครบถ้วน จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สารอาหารนั้นจะเป็นแหล่งพลังงานในการทำกิจกรรมแต่ละวัน และยังช่วยเสริมสร้างร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ นอกจากนี้ควรเพิ่มโปรตีนให้ลูกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ยิ่งถ้าเด็กต้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย อาหารจำพวก เนื้อ นม ไข่ จะช่วยลดอาการปวดเมื่อย และฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายได้เร็วยิ่งขึ้น

 2. ดื่มนม หรืออาหารสูตรครบถ้วน

  เพราะในนมมีสารอาหารที่หลากหลายและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูก หากลูกเป็นเด็กเลือกกิน กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาหารสูตรครบถ้วนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ และมีรสชาติอร่อย รับประทานง่าย

 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

  การนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแต่ละวัน เด็กแรกเกิด – 1 ปี ควรนอนไม่ต่ำกว่า 14-16 ชั่วโมงต่อวัน เด็กวัย 1 – 2 ปี ควรนอน 13 – 14 ชั่วโมงต่อวัน เด็กวัย 2 – 3 ปีควรนอน 12 – 14 ชั่วโมงต่อวัน และวัย 3 – 6 ปี ควรนอนให้ได้ 11 – 13 ชั่วโมงต่อวัน

 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีแรงกระแทกจากการกร ะโดด เช่น การกระโดดแทรมโพลีน การกระโดดเชือก การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งระยะเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ 30 - 60 นาทีต่อวัน

พีเดียชัวร์ อาหารเสริมสำหรับเด็ก สูตรครบถ้วน